32 woningen Maycrete locatie, Wonen in het Ginneken

Project: 32 woningen Maycrete locatie, Wonen in het Ginneken Opdrachtgever: Wonen Breburg
Architect: Rinus Roovers Architectuur Opdracht: Opstellen VO raming

Omschrijving

Het plan omvat veertien grondgebonden eengezinswoningen en achttien appartementen op de locatie van de voormalige Maycrete-woningen. De noodwoningen van na de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels gesloopt.

Het ontwerp is gebaseerd op de strokenverkaveling uit de omgeving, de bouwblokken volgen logischerwijs de bestaande rooilijnen. Ook de aanwezigheid van voortuinen en erkers bij de belendende bebouwing wordt in het ontwerp doorgezet. De sfeer van de architectuur, passend in de omgeving, wordt gekenmerkt door ambachtelijke details binnen een eigentijds beeld.

De woningen en appartementen zullen worden gebouw door Van Wanrooij. De appartementen zullen in de verhuur in door Wonen Breburg en de verkoop van de woningen zal door Van Wanrooij gedaan worden. Start verkoop medio 2017

Bouwplus
Van Coothplein 41
4811 ND
Breda

T: 0765239340
info@bouwplus.nl