Toezicht

Toezichthouders zijn vaak mensen die komen uit de praktijk, zij kennen als geen ander de mogelijke problemen in de bouwuitvoering en controleren het verwerkte in de praktijk en rapporteren aan de directievoerder.

Bouwtoezicht betreft het uitvoeren van de controle op de (kwalitatieve) uitvoering van het bouwproces vanaf start bouw tot en met de oplevering van het project. Binnen Bouwplus kunnen we u deze dienst aanbieden. Het houden van dit toezicht bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

 • Erop toezien dat het werk overeenkomstig het bestek, de tekeningen, de orders en de aanwijzingen wordt uitgevoerd.
 • Het beoordelen van voor de uitvoering bestemde tekeningen.
 • Het plegen van overleg, met gemeentelijke instanties (bouwtoezicht) en nutsbedrijven.
 • Het bijwonen en notuleren van de bouwvergaderingen.
 • Het bijwonen van werkbesprekingen.
 • Het ad hoc bijwonen van co√∂rdinatievergaderingen.
 • Het mede beoordelen van in te zetten onderaannemers en leveranciers.
 • Het toezien op de kwaliteit en indien nodig, preventief instrueren van de uitvoering.
 • Het toezien op de naleving van de veiligheid op de bouwplaats.
 • De visuele controle op de montage van de installaties.
 • De visuele beoordeling van installatietekeningen.

Projecten

Heeft u vragen?

Of wilt u graag eens van gedachte wisselen onder het genot van een kopje koffie? We horen graag van u.

Bouwplus
Markt 17
4875 CB
Etten-Leur

T: 0765239340
info@bouwplus.nl

Heeft u vragen?