Meerjaren onderhouds- begrotingen incl. rapportages (kantoren, scholen)

Het maken van een meerjaren onderhoudsplan levert een beeld van het planmatig onderhoud van uw pand en geeft inzicht in de bouwkundige staat. Het geeft de prioriteiten weer bij het uit te voeren onderhoud.

Bij deze onderhoudsrapportage hoort een meerjaren onderhoudsbegroting. Bij panden waar nog geen Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) voorhanden is wordt een zogenaamde nul-meting opgesteld. In een overzicht wordt het achterstallige onderhoud zichtbaar gemaakt met prioritering over de betreffende onderdelen. Hierbij krijgt u een goed beeld van de conditie van uw gebouw en de nog te verwachten kosten over een periode van 10 jaar.

Aangezien de meerjaren onderhoudsbegroting een middel is om uw onderhoudsbudget en prioriteiten vast te stellen adviseren wij het door ons opgestelde MJOP periodiek te onderhouden om op deze verantwoorde beslissingen te nemen.

Projecten

Heeft u vragen?

Of wilt u graag eens van gedachte wisselen onder het genot van een kopje koffie? We horen graag van u.

Bouwplus
Markt 17
4875 CB
Etten-Leur

T: 0765239340
info@bouwplus.nl

Heeft u vragen?