Heermanslaan Waalwijk (Balade)

Project: Heermanslaan Waalwijk (Balade) Opdrachtgever: Cofier Bouwontwikkeling Tilburg
Architect: DAT Architecten Tilburg Opdracht: Bouwkostenmanagement incl. raming VO, DO en de directiebegroting.

Omschrijving

Het programma bestaat uit onder andere een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, medische functies zoals een huisartsenpost en een tandarts, maatschappelijk werk, sociaal culturele functies zoals een grand-café en cursusruimten, appartementen voor begeleid wonen en woningen voor senioren. Dit programma is de onderlegger voor het idee; een gebouw in kruisvorm. Onder het complex zijn parkeerplaatsen voorzien in een verdiepte parkeerlaag, bestemd voor bewoners en medewerkers van de gehuisveste functies.
Totaal circa 20.000 m2 bruto vloeroppervlak.

Realisatie project 2010

Diensten

Bouwplus
Jan van Polanenkade 26B1
4811 KM
Breda

Postbus 1069
4801 BB Breda

T: 0765239340
F: 0765239349
info@bouwplus.nl

Heeft u vragen?