Koetshuis, Landgoed Driessen Waalwijk

Project: Koetshuis, Landgoed Driessen Waalwijk Opdrachtgever: Cofier Bouwontwikkeling Tilburg
Architect: DAT Architecten Tilburg Opdracht: Bouwkostenmanagement incl. raming VO, DO, directiebegroting, second opinion inschrijfbegroting aannemer en prijsonderhandeling.

Omschrijving

Campus maakt deel uit van het plandeel Het Koetshuis dat ontwikkeld wordt op Landgoed Driessen.
Een complex met een gebouwmassa van circa 24.000 m2 bruto vloeroppervlak onderverdeeld in de volgende functies:

  • 114 huurappartementen
  • ca. 4.110 m2 parkeren (gecombineerd met bergingen e.d.
  • ca. 2.150 m2 zorg-/verpleeghuisfunctie (5 groepswoningen CBZ, categorie zwaar)
  • ca. 1.500 m2 maatschappelijk vastgoed (ontmoeten, (para) medisch)

Na vele jaren van voorbereiding en bouw is het Koetshuis begin juli 2010 in gebruik genomen.

Diensten

Bouwplus
Markt 17
4875 CB
Etten-Leur

T: 0765239340
info@bouwplus.nl