Bouwbesluittoets

Als u een bouwvergunning aanvraagt dan moeten uw plannen voldoen aan het bouwbesluit 2012. Uw plannen dienen getoetst te worden en een rapport van deze toetsing dient toegevoegd te worden aan de vergunningsaanvraag. Bouwplus kan uw plannen volledig toetsen aan het Bouwbesluit.

Dit is een uitgebreide toets waarin onder anderen de gebruiksfuncties worden vastgesteld, het gebruiksoppervlak wordt bepaald en de bezettingsgraad wordt vastgelegd. Tevens wordt er getoetst aan de eisen ten aanzien van isolatie, daglichttoetreding, ventilatie en dergelijke. Heeft u behoefte aan ondersteuning, Bouwplusheeft een gecertificeerde bouwplantoetser in dienst om u te ondersteunen.

Heeft u vragen?

Of wilt u graag eens van gedachte wisselen onder het genot van een kopje koffie? We horen graag van u.

Bouwplus
Van Coothplein 41
4811 ND
Breda

T: 0765239340
info@bouwplus.nl

Heeft u vragen?